152
VIEWS
0
COMMENTS
 
SHARES
About this iReport
 • Not verified by CNN

 • Click to view beverlypress's profile
  Posted May 31, 2014 by
  beverlypress
  Location
  Beverly Hills, California

  More from beverlypress

  THE PEACE BOOK OF ATATURK !

   
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S ADDRESS TO TURKISH YOUTH
  Turkish Youth,
  Your first duty is to preserve and to defend Turkish Independence and the Turkish Republic forever. This is the very foundation of your existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure.
  If some day you are compelled to defend your independence and your Republic, you must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the situation before doing your duty. These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavourable.
  The enemies conspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances,those who hold power within the country may be in error, misguided and may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests with the political designs of the invaders.
  The country may be impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey's future, even in such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the Republic.
  You will find the strength you need in your noble blood.
  Ankara, October 20, 1927
  * * * * *
  ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ
  Ey Türk Gençliği!
  Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza
  ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en
  kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek
  isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve
  Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
  bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve
  şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve
  Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
  galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın
  kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
  dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün
  bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde
  iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
  bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,
  müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru
  zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evladı!
  İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve
  Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
  kanda mevcuttur.
  Ankara, 20 Ekim 1927

           * * * * *

  "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN BARIŞ KITABI"

        zgürlük hepimizin kalbinde kanat çirpan tutsak bir kuştu... ta ki o büyük deha çekip gelene kadar ve " Ileri! " komutunu kükreyene kadar.
       Yildizlarin arasindan akarak tarihe yazilan bu özgürlük kitabinin al-kirmizi her sayfasinda bugün Mustafa'lar var, Kemal'ler var, bariş ve haysiyetli bir yaşam var, yani hepimizin ismi yazili engin deniz mavisi o yüce kitapta.
      Sanatçimiz Metin Bereketli'nin Türkiye  Cumhuriyeti'ne nacizade adadigi bu özel tabloda, vatan topraklari icin dökülmüş  şehit kanlarinin kirmizisi ile sancağimizin şanli hilali, şimdi sayilari 75 milyonu bulan özgür kanatlarla 1923'den masmavi bir sonsuzluğataşiniyor.                                               
           Yaşasin Yurtta Bariş! Yaşasin Dünyada Bariş!
                   Mustafa Kemal Atatürk

  "The Peace Book of Ataturk" by Metin Bereketli © 2001

  The Peace Book Postage Stamp

  "EVERYTHING WE SEE IN THE WORLD IS THE CREATIVE OF WOMEN" - Mustafa Kemal Atatürk

  WORLD PEACE!!!
  http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1029726
  Come, come as you are...
  http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1069345

  Metin contributed to over 100 non-profits and charities in the past, a partial list of which can be viewed at: http://www.metinbereketli.com/pages/charity.htm

  Add your Story Add your Story