524
VIEWS
6
COMMENTS
 
SHARES
About this iReport
 • Not verified by CNN

 • Posted July 16, 2009 by
  lobby2000

  More from lobby2000

  نکاتی‌ فنی‌ و فشرده در مورد گو گوش (فائقه آتشین)-و همکاری با وزرات اطلاعات جمهوری رو به مرگ اسلامی

   

         نکاتی‌ فنی‌ و فشرده در مورد گو گوش  (فائقه آتشین) : گو گوش چند سال پیش در قالب یک پروژه با کمک و ماموریت هاشمی‌ رفسنجانی‌ و محسن و یاسر رفسنجانی‌ به کانادا و سپس به آمریکا فرستاده شد - یکی‌ از افراد کلیدی در پیوند با یاسر  رفسنجانی‌ در تورنتو کانادا که میشود او را پا انداز گو گوش نام برد "{منوچهر خوش زبان" بود و هست - که با پول جمهوری اسلامی ترتیب کنسرت‌های گو گوش را در کانادا و دوبی‌ و آمریکا میداد- نکته مهم در مورد گو گوش این است که او هم خوابه (ظاهراً زن) مسعود کیمیای مهره خود فروخته میهن فروش (کارگردان سینما) است که از مزدوران حقوق بگیر وزرات اطلاعات است- پیوند مسعود کیمیای و سعید امامی (اسم اصلی‌ دانیل قونلو اهل شیراز که یک یهودی  سابق بود) و پیوند‌های جنسی‌ سیاسی گو گوش  با سعید امامی تا حتی چندی قبل از کشته شدن سعید امامی به دستور گردنندگن رژیم- قابل توجه است - توجه کنید که سعید امامی دوست نزدیک اکبر گنجی (پروژه رژیم) بود که این یکی‌ از دلایل پیوند گو گوش به اکبر گنجی (به فرمان اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌) است که باز هم در موزات گیج کردن مردم و کمک به ادامه حیات و خریدن وقت برای جمهوری رو به مرگ اسلامی است- یاد آوری می‌کنم که گو گوش در زمان اقامت در تهران در یک ویلا در فرمنیه که شبیه قصر بود مدتها با موسوی اردبیلی هم خواب گی و زندگی‌ میکرد- گو گوش هم اکنون  در آمریکا شهر لوس انجلس کالیفرنیا در یک قصر پنج میلیون دلاری  زندگی‌ میکنند -بیشتر اوقات خود را با هم خابگی با جوانان و مصرف مواد مخدر میگذراند

  ==========================================================

        

  سرکار خانوم فائقه آتشین (گوگوش) پیر زن روسپی - معتاد و بد دهان - بعد از مدتها از قصر پنج میلیون دلاری خود به دستور هم خوابه خود مسعود کیمیای (مزدور وزرات اطلاعات)  بیرون آمدند و در راستای دستور و فرمان  هاشمی‌ رفسنجانی‌ حمایت خود را از آقای اکبر گنجی (پروژه حزب توده و اصلاح طلبان برای پایداری جمهوری اسلامی) اعلام فرمودند- و پرچم شیر خورشید  را انکار کردند - و به جم حزب توده و اصلاح طلب اسلامی که هدف بقای جمهوری جنایتکار اسلامی را دارند پیوند خوردند - به همراه پیر مرد زشت قیافه میهن فروش  (فروشنده خلیج فارس به عرب ها) ابراهیم حامدی ابی –  Add your Story Add your Story